Życzenia Noworoczne

Z okazji nadchodzącego Nowego 2020 Roku
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Uczniom, Rodzicom, Pracownikom
oraz Darczyńcom i Sympatykom Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

DO SIEGO ROKU!

w imieniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
w Kożuchowie
Przewodnicząca Rady Sylwia Laubsch