Zdalna szkoła+

W piątek 13 listopada br. Pani Dyrektor Katarzyna Gaczyńska odebrała z rąk Burmistrza Pana Pawła Jagaska 15 laptopów, zakupionych w ramach projektu Ministra Cyfryzacji “Zdalna szkoła+”. Sprzęt zostanie przekazany do użytkowania potrzebującym uczniom.