Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Drodzy absolwenci i rodzice.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w dniu 31 lipca 2020r (w piątek) w sekretariacie szkoły od godziny 10:00. Osoby, które będą potrzebowały potwierdzone kopie zaświadczeń, proszę o zgłaszanie zapotrzebowania (imię i nazwisko absolwenta, ilość kopii) na adres email: sekretariat@sp2kozuchow.pl lub poprzez dziennik elektroniczny Librus do sekretariatu.