Zaradność popłaca

Dzięki staraniom pracowników naszej szkoły w czasie wakacyjnego remontu SP2 gromadziliśmy złom z demontażu starych instalacji budowlanych. Nazbierało się tego całkiem sporo. Pozyskaną kwotę wpłacono do budżetu gminy a Pan Burmistrz i Rada Miejska oddali nam te pieniądze z przeznaczeniem na zakup farby do malowania szkoły. Z tego co zostało udało nam się dokupić część szafek uczniowskich dla uczniów klas czwartych. Obecnie wszyscy uczniowie klas 4-7 mogą  zostawiać podręczniki i obuwie zmienne w szkole. Na zdjęciach dokupione szafki.

Katarzyna Gaczyńska