Zabawy Świetliczaków na dworze

Dzieciom zapisanym na szkolną świetlicę zawsze dopisuje humor!