Z wizytą w Urzędzie Patentowym RP

Efektywna i zgodna współpraca się opłaca. Przekonali się o tym uczniowie klasy 2c i 3a, którzy stworzyli grę edukacyjną „Matematyczny melanż”. Praca przebiegała w kilku etapach. Najpierw wychowawczynie Monika Szczepańska i Renata Korpan wybrały matematycznych mistrzów z poszczególnych klas. Ich  zadaniem było przygotowanie propozycji plansz do gry, zadań i łamigłówek zawierających treści matematyczne z różnych poziomów edukacji wczesnoszkolnej. Po zweryfikowaniu propozycji, ustalone zostały zasady gry, wygląd planszy i niezbędne akcesoria.

Przygotowana gra została wysłana do Urzędu Patentowego RP w Warszawie i znalazła się w ogólnopolskim finale konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Tam też 3 czerwca 2017r. Nala Malczyk i Michał Kulesza z klasy 2c oraz Ignacy Jagasek, Emil Malczyk i Martyna Raczykowska z klasy 3a odebrali Certyfikaty jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier i nagrody.  Uroczystość rozpoczęła się od pokazu eksperymentów naukowych, a zakończyła kolorowym bankietem na cześć zwycięzców.

            Po odebraniu nagród wszyscy mogli się zrelaksować zwiedzając naszą stolicę.

Uczniowie wraz z nauczycielami dziękują Burmistrzowi Kożuchowa Pawłowi Jagaskowi za pomoc  w zorganizowaniu wyjazdu.

R. Korpan i M. Szczepańska