Wyniki konkursu na stanowisko Główny Księgowy

Ogłoszenie-wyniki

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy 1 etat

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 2  w  Kożuchowie, ul. 22Lipca1807 12, 67-120 Kożuchów,

Określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy szkoły.

Nr ogłoszenia 1/2022

Zlecający: Dyrektor Szkoły

Uzasadnienie wyniku:

Dyrektor Szkoły informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy (1etat) została wybrana Pani Anna Jasińska zamieszkała w Kożuchowie.

Uzasadnienie – Kandydatka spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Główny Księgowy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej prezentując swoje kwalifikacje oraz umiejętności wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia i prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku.