WYMIANA POCZTÓWKOWA

W dobie Internetu coraz bardziej zanika zwyczaj porozumiewania się w tradycyjny sposób. Wysyłanie pocztówek i listów należy do rzadkości. Aby temu zapobiec uczniowie edukacji wczesnoszkolnej włączyli się do  akcji „Wielka mapa Polski” organizowanej przez WSiP. Ma ona na celu ogólnopolską wymianę pocztówkową między klasami.

Dzieci ze szkoły zainteresowanej programem wymieniają się kartkami pocztowymi z uczniami innych szkół biorących udział w zabawie. Na pocztówkach związanych z okolicą i miejscem szkół nadawców znaleźć mogą się pozdrowienia lub krótkie wiadomości.

Dzieci będą miały możliwość poznania innych regionów, miast, ich ciekawych zakątków oraz położenia na mapie. To doskonała lekcja geografii, a przy tym możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami i być może nowe przyjaźnie. Akcja potraw do końca roku szkolnego.

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej