Wycieczka do Grodowca

W poniedziałek 4 czerwca  uczniowie klas trzecich wyjechali na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego  w Grodowcu.  Podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przez księdza Tomasza w intencji dzieci i ich najbliższych. Dziękowaliśmy Bogu za dar pierwszej Spowiedzi i  Komunii św. oraz wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w  roku  przygotowań do tych sakramentów. Powierzyliśmy też opiece Matki Bożej Jutrzenki Nadziei całą naszą Szkolną Wspólnotę 🙂

Zuzanna Badowska