Witaj szkoło!

Dzisiaj o godzinie 9.15 zainaugurowaliśmy rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości uczestniczyły Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego p. Aleksandra Stanisławska i Przewodnicząca Rady Rodziców p. Sylwia Laubsch.
Uroczystość prowadziła Julita Łyko. Po powitaniu rodziców, uczniów i pracowników szkoły oraz przemówieniu dyrektor szkoły Katarzyny Gaczyńskiej, uroczyście przywitano uczniów klas pierwszych.
Wszystkim w nowym roku szkolnym życzymy wytrwałości w dążeniu do celu i wielu sukcesów w nauce.