Wezwanie do zwrotu podręczników

Rodziców dzieci, które jeszcze nie zwróciły podręczników, oddały podręczniki niekompletne lub zniszczone, wzywa się do zwrotu lub pokrycia kosztów zakupu. Podręczniki należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 sierpnia 2016 roku.  Równowartość zagubionych lub zniszczonych podręczników proszę  wpłacić na konto szkoły nr: 15-9673-0007-0000-0007-0797-0001 z dopiskiem „wpłata za podręcznik/i” lub w sekretariacie szkoły. Podstawa prawna: art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie nr 16/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych i podpisanych umów użyczenia, zobowiązuje się Państwa do zwrotu nieoddanych podręczników.