Weekend cudów „ Szlachetna Paczka”

Uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami ZSP nr 5 przygotowali  Szlachetną Paczkę dla rodziny z naszej gminy. Dzięki uczniom i ich rodzicom, którzy rozumieją i czują czym jest prawdziwa otwartość na drugiego człowieka, mądra pomoc dotarła do potrzebujących. Dzięki Wam „nasi”  obdarowani będą mieli piękne święta.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Irena Hajder, Monika Świtalska