Ważny komunikat – nauczanie przez internet

Przypominamy Państwu, że odwołanie zajęć w szkołach nie jest czasem ferii.

Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny Librus, zadają uczniom prace do wykonania w domu.

Rodziców i uczniów prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości i stosowanie się do poleceń i zadań przygotowanych przez nauczycieli.

Przypominamy o obowiązku przebywania dzieci w domu.  Dopilnujmy aby uczniowie nie przebywali w większych skupiskach ludzi, nie zbierali się na przystankach czy placach zabaw.

Postarajmy się wspólnie dobrze wykorzystać ten czas, także na naukę.