Warto korzystać ze słowników

Lekcja klasy 3b  w szkolnej bibliotece z panią Barbara Chmiel zakończyła tygodniowy cykl zajęć na temat języka polskiego. Uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje słowników, leksykonów i encyklopedii. Jak z nich korzystać, aby poprawnie mówić i pisać.

Oglądając przygotowane na stolikach książki  zrozumieli, że istnieją słowniki polskie i obcojęzyczne, ilustrowane i wypełnione tylko tekstem.

Trzecioklasiści na początku swojej nauki  najczęściej korzystają z encyklopedii, słowników ortograficznych, języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych lub wyrazów obcych. Już wiedzą, że w słownikach wyrazy mają układ alfabetyczny. Niezbędna  jest więc jego znajomość, aby sprawnie korzystać z tego typu książek.

Ćwiczenia praktyczne przygotowane przez panią Basię pokazały ich przydatność w codziennej nauce.  Warto zaprzyjaźnić się ze słownikami.

Monika Szczepańska