Warsztaty profilaktyczne

Uczniowie klas siódmych, szóstych, piątych i czwartych uczestniczyli w dniach 9-11 kwietnia 2018r., w warsztatach profilaktycznych. Dzięki wsparciu Gminnej Komisji ds Przeciwdziałania Uzależnieniom w Kożuchowie, zajęcia prowadziła psycholog i psychoterapeuta pani Agata Łopato z Polskiego Centrum Profilaktyki. Zebrani poznawali tajniki chemicznych pułapek, uczyli się skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów, zgłębiali tajniki tolerancji i szacunku dla odmienności, podejmowali próby panowania nad emocjami i unikania agresji, odkrywali, jak bardzo krzywdzą słowa i jak reagować na przemoc werbalną. Dodatkowo siódmoklasiści doskonalili techniki aktywnej nauki.

Rodzice mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji pod hasłem „ Wyprzedzić zagrożenie – narkotyki, leki, dopalacze, papierosy, środki psychoaktywne- jak uchronić przed nimi własne dziecko?”

Wszystkim rodzicom zainteresowanym poszerzaniem wiedzy na temat sposobów wspierania własnego dziecka gratulujemy!