VII Tydzień Konstytucji

W dniu 21.10.2019r. w ramach VII Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy odbyły się w naszej szkole (w klasach VIII A i VIII B) warsztaty, które poprowadziła adwokat Agata Wojciechowska. Temat tych zajęć brzmiał „Język ma znaczenie” i odnosił się do szerokiej tematyki związanej z tzw. hejtem, w tym w szczególności za pośrednictwem internetu, czyli medium, które wśród młodych ludzi jest powszechnie używane. Uczniowie mieli okazję w ramach rozważanej sytuacji wcielić się w rolę sprawcy, ofiary oraz świadka zdarzenia, w którym doszło do „hejtowania”. Rozważali skutki działań poszczególnych osób w różnych aspektach, próbowali znaleźć inne rozwiązania. W żywiołową dyskusję wplecione były elementy wiedzy przekazanej przez adwokat Agatę Wojciechowską odnośnie zawartych w Konstytucji regulacji dotyczących godności człowieka oraz wolności wyrażania poglądów, jak również aspektów odpowiedzialności karnej i cywilnej za tego typu zdarzenia.

Agata Wojciechowska

Od Szkoły:

Bardzo dziękujemy Pani Agacie Wojciechowskiej za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.