Uwaga!!!

Z powodu braku wody w dniu
06 października br. odwołane zostały zajęcia dydaktyczne.

Uczniowie, którzy nie mają opieki
w domu będą objęci opieką
w świetlicy szkolnej.