Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września zabrzmiał dzwonek w Szkole Podstawowej nr 2 w Kożuchowie. Po kilkumiesięcznej przerwie mogli się wszyscy spotkać na szkolnym boisku. Ze względu na reżim sanitarny wprowadzony z powodu epidemii COVID – 19 uroczysty apel odbył się z podziałem na klasy 1-3 i klasy 4-6. W trakcie uroczystości, po przemówieniu dyrektor Katarzyny Gaczyńskiej przedstawiono nowych uczniów z klasy pierwszej. Złożyli oni także ślubowanie i zostali pasowani na uczniów „Dwójki”. Po uroczystości wszyscy rozeszli się do przydzielonych sal, a nauczyciele przedstawili obowiązujące  w szkole zasady: częsta dezynfekcja rąk, dystans społeczny, lekcje w tej samej klasie, zasłanianie ust i nosa.