Szkolny konkurs czytelniczy pn. ,, Skąd ten cytat? ”

Regulamin konkursu dla klas IV- V i VI -VIII:

 

Drodzy Uczniowie!

Raz w miesiącu, począwszy od 04 października 2018r. wywieszony zostanie na tablicy przy wejściu do szkolnej biblioteki oraz w świetlicy szkolnej, a także podany będzie na szkolnej stronie internetowej, fragment utworu literackiego (z podziałem na klasy IV- V i VI –VIII).

Proszę podać jego autora i tytuł. Odpowiedź należy wrzucić do pudełka, znajdującego się w bibliotece.

Kartkę z odpowiedzią należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz podać klasę, do której uczęszczacie.

Osoba, która w ciągu roku szkolnego ( tj. od 4 października 2018r. do 04 czerwca 2019r.) udzieli, jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi, otrzyma pochwałę oraz atrakcyjną nagrodę. Uczniowie, którzy co najmniej 4 razy w ciągu roku szkolnego, odgadną przedstawione cytaty, zostaną wyróżnieni pochwałą i drobnymi nagrodami.

Nad organizacją czuwać będą pedagodzy szkolni oraz nauczyciel biblioteki.

Konkurs podsumuje i oceni w miesiącu czerwcu 2019r. specjalnie powołana komisja.

Zapraszamy do uczestnictwa i życzymy powodzenia!