Szkolny konkurs czytelniczy pn. ,,Skąd ten cytat?” powraca!

Regulamin konkursu dla klas IV- V i VI -VIII:

 Drodzy Uczniowie!

Raz w miesiącu, począwszy od 4 października 2019r.,  podany zostanie na szkolnej stronie internetowej, fragment utworu literackiego (z podziałem na klasy IV- V i VI –VIII).

Proszę podać jego autora i tytuł. Odpowiedź należy wrzucić do pudełka, znajdującego się w bibliotece. Kartkę z odpowiedzią należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz podać klasę, do której uczęszczacie. Osoba, która w ciągu roku szkolnego ( tj. od 4 października 2019r. do końca maja  2020 r.) udzieli, jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi, otrzyma pochwałę oraz atrakcyjną nagrodę.

Uczniowie, którzy co najmniej 4 razy w ciągu roku szkolnego, odgadną przedstawione cytaty, zostaną wyróżnieni pochwałą i drobnymi nagrodami. Nad organizacją czuwać będą pedagodzy szkolni oraz nauczyciel biblioteki. Konkurs zostanie podsumowany w miesiącu czerwcu 2020r.

Zapraszamy do uczestnictwa i życzymy powodzenia!