Szkolny Klub Wolontariusza – wizyta w DPS

W Wielkim Poście poszukujemy bliskości Boga i spełniamy dobre uczynki dla bliźnich.

W piątek 16 marca wolontariusze z naszej szkoły odwiedzili kożuchowski Dom Pomocy Społecznej. W zaciszu kaplicy dziewczęta z siódmej klasy prowadziły modlitwę i śpiewy podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla licznie zgromadzonych domowników.  Wspólna modlitwa zbliża wszystkich jej uczestników do siebie. My także tego doświadczyliśmy.   Były nie tylko  łzy wzruszenia i wdzięczności, lecz także uśmiech, radość i  serdeczna prośba o podobne spotkanie w następny piątek. Postaramy się  ją spełnić 🙂

Zuzanna Badowska