#SzkołaPamięta

W dniu 25 października 2019 r. z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych dzieci uczęszczające do świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie wraz z wychowawczyniami p. Joanną Berger i p. Joanną Wczelik wybrały się na stary cmentarz komunalny. Odwiedziły i uporządkowały zaniedbane groby, zapaliły znicze jako wyraz szacunku i pamięci dla tych, którzy odeszli na zawsze. Towarzyszył im podniosły nastrój, zaduma i smutek w szczególności gdy sprzątali groby, w których spoczywają dzieci. Uczniowie z wielkim zapałem grabili liście, wymieniali zużyte znicze na nowe, pakowali nieczystości do worków.

Po skończonej pracy zarówno wychowawczynie jak i dzieci opuszczały cmentarz w ciszy i skupieniu. Była to okazja do oddania szacunku zmarłym i wyraz pamięci o tych, o których nikt już nie pamięta.