Szkoła Podstawowa nr 2 wypiękniała.

W środę 23 maja 2018r. odbył się odbiór końcowy robót dotyczący zadania: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie – Szkoła Podstawowa nr 2”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020.

Dzięki staraniom Burmistrza Pawła Jagaska oraz urzędników Piotra Maciąga, Justyny Bowtrukiewicz i Grzegorza Chomonta pozyskano środki i przeprowadzono gruntowny remont i docieplenie elewacji, wymianę instalacji CO, instalacji elektrycznej, internetowej, alarmowej i monitoringu. Nad prawidłowym wykonaniem prac czuwali inspektorzy nadzoru Kazimierz Miselis, Zygmunt Wita i Sławomir Kowalski.  Prace wykonała firma MALBUD Tadeusz Kuriata, Mirosław Ważeliński Spółka Jawna z siedzibą w Kruszynie. Całkowity koszt zadania to 2 660 890,00zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za realizacje inwestycje, która polepszyła warunki pracy nauczycielom i nauki uczniom.

Pozostało tylko malowanie klas i korytarzy oraz kilka innych drobnych remontów…

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Gaczyńska