Świetliczaki na cmentarzu

3 listopada dzieci poszły na Stary Cmentarz, aby zapalić znicze na grobach, których nikt nie odwiedza, o których rzadko ktoś pamięta. Stawiając uważnie znicze, czytały tabliczki na pomnikach. Szczególną uwagę zwróciły na bardzo stare nagrobki dzieci.

Piękna pogoda, żółte liście, czas i miejsce sprawiły, że świetliczaki oddały się nastrojowi zadumy…