Światełko bohaterom

4 listopada uczniowie z klasy 2c udali się na Cmentarz Komunalny w Kożuchowie, aby uczcić pamięć żołnierzy, którzy zginęli w walce o wolną Polskę. To właśnie dzięki ich męstwu i odwadze możemy żyć dzisiaj w wolnym kraju, uczyć się i mówić w ojczystym języku.  Zgodnie z tradycją naszej historii zapalili znicze pod pomnikiem PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH NA TYM CMENTARZU 11 ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI WE WRZEŚNIU 1939

M.Szczepańska