Strój Szkolny

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

 PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOŻUCHOWIE I ZAPISANYMI W STATUCIE SZKOŁY.

ZASADY BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄ OD LISTOPADA 2017 R.

 

§ 141. 11. Strój codzienny i odświętny:
1) Uczniowie mają prawo do zachowania swojego stylu i indywidualności w ubiorze, w granicach określonych niniejszym regulaminem.
2) Uczniowie mają obowiązek:
a) do zachowania schludnego, skromnego (niewyzywającego i nieprowokującego) wyglądu; ubierania się czysto i estetycznie, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami (np.                                   niepropagującymi subkultury młodzieżowe),
b) posiadania czystych, naturalnych włosów, fryzury estetycznej, długie włosy mają być upięte lub związane; zabrania się farbowania włosów; zabrania się posiadania tatuażu;
c) niestosowania makijażu i malowania paznokci,
d) zostawiania okryć wierzchnich w klasach oraz obuwia zmiennego,
e) noszenia stroju galowego w uroczyste dni szkolne, reprezentowania szkoły w obchodach świąt państwowych, (dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa jednobarwna spódnica lub                    spodnie, chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur),
f) dbania o to, aby elementy ubioru np. kolczyki itp. nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz koleżanek i kolegów, zabrania się stosowania percingu w innych częściach ciała                      niż uszy;
g) nieprzynoszenia do szkoły cennych elementów stroju, biżuterii, wartościowych przedmiotów,
h) w dni powszednie nosić stonowany strój. Obowiązują zielone, granatowe, czarne, szare, brązowe, beżowe i białe koszulki z krótkim rękawem, koszule, bluzy, swetry, spodnie, spódnice,                       sukienki pozbawione ozdób biżuteryjnych lub strój w dowolnych barwach z okryciem wierzchnim w stonowanym kolorze. Spódnice, sukienki, spodenki o długości do kolan lub dłuższe bez                 eksponowania obnażonych części ciała (plecy, ramiona, brzuch, biust, pośladki). W okresie upałów dopuszczalne są stroje w pastelowych, jasnych kolorach bez rękawów. Zakazane są buty                 na obcasie, platformie, ciężkie obuwie militarne (typu glany).
3) nauczyciele mają prawo do:
a) do zwrócenia uwagi uczniowi, jeśli jego ubiór jest niewłaściwy,
b) poproszenia o rozmowę rodziców, jeśli uczeń rażąco narusza regulamin dotyczący ubioru szkolnego,
c) obniżenia oceny z zachowania w przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków;
4) nauczyciele mają obowiązek:
a) zwrócenia uwagi uczniowi, a nawet zażądania zdjęcia elementów ubioru, które stanowią dla niego i innych zagrożenie,
b) powiadamiania rodziców o nierespektowaniu przez ucznia jego obowiązków dotyczących stroju;
5) rodzice mają obowiązek:
a) dbania o czysty i estetyczny wygląd swego dziecka,
b) w sytuacjach trudnych współpracowania ze szkołą.

§ 141. 14. Uczniom nie wolno:
1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków, e-papierosów, napojów energetycznych i innych;
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
7) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
8) zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 141. 15. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz telekomunikacyjnych na terenie szkoły:
1) uczniowie i pracownicy szkoły mogą posiadać telefon komórkowy;
2) przyniesiony telefon przez uczniów musi być wyłączony i nie można go używać podczas zajęć lekcyjnych, bibliotecznych, świetlicowych oraz przerw i wszystkich zajęć dodatkowych itp.;
3) pracownicy szkoły w czasie przerwy mogą korzystać z telefonu komórkowego
i innych urządzeń elektronicznych tylko w sytuacjach wyjatkowych;
4) uczniowie i pracownicy szkoły przynoszą telefon do szkoły na własną odpowiedzialność. W uzasadnionym przypadku mogą go zostawić w depozycie;
5) w razie nie przestrzegania powyższych zasad nauczyciel lub dyrektor szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne, po uprzednim jego wyłączeniu, na czas zajęć edukacyjnych;
6) po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły);
7) jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły. Jeśli wymaga tego określona sytuacja uczeń może kontaktować się z rodzicami przez telefon w sekretariacie szkoły;
8) nie wolno fotografować, filmować i nagrywać nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody;
9) nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań z telefonu, jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP;
10) wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.