SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU MAŁY MISTRZ

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie z klas Ia,b,c Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie uczestniczyli w projekcie „ Mały mistrz”. Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

 • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
 • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
 • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
 • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
 • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Projekt „Mały Mistrz” przez cały rok szkolny cieszył się u dzieci dużym powodzeniem i uznaniem. Uczniowie niezwykle chętnie podejmowali wyznaczone zadania,
z zapałem wykonywali wszystkie próby sprawności.

Testy sprawnościowe

Mimo ogromnego zmęczenia wszyscy uczniowie ukończyli zarówno marszobieg, jak
i bieg wahadłowy oraz zwis na drążku. Wyczerpujące testy przyniosły dzieciom wiele zadowolenia i radości. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, które okazały się nie tylko sprawdzianem kondycji, ale także dobrą zabawą. Koleżanki i koledzy z klasy dzielnie dopingowali się nawzajem. Skala porównawcza wyników jesiennych i wiosennych wykazała wzrost poziomu cech motorycznych u dzieci takich jak wytrzymałość, siła  i szybkość.

Odznaki

Przez cały rok szkolny uczniowie uczestniczyli w zajęciach dających im prawo do otrzymania odznaki.

 1. a) Rowerzysta-Turysta – już we wrześniu, a następnie w maju udało nam się zdobyć odznakę „Rowerzysta-turysta”. W kolejnych miesiącach dzielnie walczyliśmy o kolejne tytuły:
 2. a) Gimnastyk-Tancerz – sprawność tę dzieci zdobyły w marcu, kiedy z niezwykłym zapałem wdrażaliśmy siebie nawzajem do utrzymywania prawidłowej postawy ciała, wykorzystując do tego elementy zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 3. b) Saneczkarz-Narciarz – pomimo niesprzyjającej aury zimowej (raczej typowo jesiennej) udało nam się zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie oraz zasadach hartowania organizmu.
 4. c) Piłkarz – w miesiącach od października aż do maja opanowywaliśmy podstawowe umiejętności gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę.
 5. d) Lekkoatleta – wiosną (od kwietnia do czerwca) zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności związane z biegami, skokami i rzutami piłeczką.

Mali Mistrzowie z klasy Ia, Ib i Ic wraz z wychowawczyniami, panią Barbara Zegzułą, Jolantą Guzik i Moniką Szczepańską  z niecierpliwością wyczekują kolejnych, równie atrakcyjnych zajęć w przyszłym roku szkolnym. Z równym zapałem będą także zbierać kolejne odznaki.

Tadeusz Krzyżanowski