Spotkanie z Policjantami

Dnia 8 października 2020r w ramach realizacji działań profilaktyczno-wychowawczych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie, odbyły się coroczne spotkania uczniów z Policją. Tym razem funkcjonariusze Policji rozmawiali z uczniami klas 7-8 o odpowiedzialności za słowa i czyny związane z aktywnością w Internecie. Omówiono między innymi zachowania o charakterze cyberprzemocowym.

Dziękujemy za spotkanie.

Magdalena Łozyniak