Spotkanie z dzielnicowym

Spotkanie z naszym Dzielnicowym asp. Maciejem Zabłotnym w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjno- Wychowawczego „LUPO”, który przeprowadził pogadanki w klasach 1-3 na temat bezpieczeństwa.

K Gaczyńska