Spotkania profilaktyczne z młodzieżą

Dnia 12 października br. odbyły się spotkania profilaktyczne dla uczniów klas 7-8 z panem Sławomirem Pyrko. Muzyk, profilaktyk – praktyk, od lat realizuje cele profilaktyczne w formie wykładu motywującego z elementami edukacyjnymi i muzycznymi.

W naszej szkole,  w spotkaniach z uczniami, poruszono kilka ważnych kwestii: zagrożenia świata Internetu, problemy agresji, przemocy, cyberprzemocy oraz  uzależnień, w tym behawioralnych. Podkreślono wagę kultury słowa we współczesnym świecie, potrzebę rozwijania  mocnych stron uczniów  i właściwego kształtowania relacji rówieśniczych.

Rozmowy, uzupełniane bluesowym brzmieniem gitary i harmonijki pana Sławka, zwróciły uwagę młodzieży.

Dziękujemy za spotkanie.

Magdalena Łozyniak