Sport moja pasja.

Zofia Malinowska uczennica klasy 8b Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie – uprawia JUDO w klubie UKS IPPON KOŻUCHÓW już 7 lat. Posiada niebieski pas co oznacza, że zajmuje 5 stopień judoki – 2 kyu. Na swoim koncie ma liczne osiągniecia sportowe. Brała udział w Mistrzostwach Polski jak i w zawodach na arenie międzynarodowej.
Ruch jest niezbędny dla właściwego rozwoju układu nerwowego, rozwoju fizjologicznego, morfologicznego a tym samym rozwoju poszczególnych cech motoryki.
Systematyczne treningi judo dostarczą niezbędną porcję zdrowego ruchu, umożliwią „wyżycie się” ruchowe i tym samym przyczynią się prawidłowego wzrostu.
Judo kształtuje charakter i osobowość. Wpływa pozytywnie na wiele postaw i wartości takich jak: odwaga honor, skromność, wytrwałość czy lojalność.
Poprzez zasady obowiązujące na treningu uczy dyscypliny i szacunku.
Pozwala na wyciszenie wewnętrzne, opanowanie emocji, wyeliminowanie nadpobudliwości oraz agresji.
Regularny wysiłek fizyczny jest świetnym środkiem redukującym napięcie, stres oraz lęk.
Przyczynia się do rozwoju umiejętności wyznaczania i zdobywania celów.
Regularne treningi kształtują pozytywny nawyk aktywności fizycznej na całe życie.
Uczucie zadowolenia z osiągniętych rezultatów, pokonanie swoich słabości oraz wysportowane ciało są pozytywnym czynnikiem podnoszącym samoocenę i zwiększającym wiarę we własne możliwości, również w innych dziedzinach życia.
Umożliwia współzawodnictwo na zasadach fair play, uczy radzenia sobie zarówno z porażkami jak i zwycięstwem.
Liczne wyjazdy na zawody, obozy i campy oraz wspólna pasja sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni, ponadto zaspokaja potrzebę przynależności do grupy i akceptacji.
Uczy umiejętności bezpiecznego padania, która nie rzadko przydaje się w życiu codziennym.
Judo jest dla każdego, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych, nie ma górnej granicy wiekowej.