Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drodzy uczniowie i rodzice!

01 września 2020r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Uroczysty apel odbędzie się na dużej płycie boiska:

Dla klas 1-3 o godzinie 9:00

Dla klas 4-8 o godzinie 10:30

Po uroczystości dzieci i rodzice klasy pierwszej spotkają się z wychowawcą w sali gimnastycznej – wejście C. Na apel i spotkanie zapraszamy jednego rodzica / opiekuna prawnego i uczenia klasy pierwszej.

W przypadku złych warunków atmosferycznych apel dla uczniów klasy pierwszej odbędzie się w sali gimnastycznej, natomiast uczniowie klas 2-8 wraz z wychowawcą udadzą się bezpośrednio do klas.

UWAGA:

Informujemy, że rodzice uczniów klas 2-8 nie wchodzą na boisko i do budynku szkoły. Opiekę nad dziećmi przejmują nauczyciele.

W budynku szkoły w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, klatki schodowe) decyzją dyrektora wprowadza się na czas dwóch tygodni obowiązek zakrywania nosa i ust przez wszystkie osoby przebywające na obiekcie.

Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny związany ze zwalczaniem epidemii COVID-19

Tylko od naszej wspólnej odpowiedzialności i zaangażowania zależy, czy będziemy mogli bezpiecznie uczyć się i pracować.

Prosimy uczniów i rodziców / opiekunów o rozwagę i wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

Katarzyna Gaczyńska

dyrektor szkoły