Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

 

Informujemy, że w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie są dostępne druki:

zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (dotyczy dzieci z rejonu szkoły),

wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dla dzieci zamieszkujących poza rejonem szkoły).

Druki należy pobierać osobiście i złożyć do 15 marca 2018r. Jednocześnie informujemy, że do rodzica należy wybór placówki, w której dziecko podejmie naukę.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/19 udzielane są w sekretariacie, bądź u pedagoga szkolnego. Regulamin rekrutacji i wykaz ulic obejmujący rejon szkoły znajdują się w gablocie informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły: http://bip.wrota.lubuskie.pl/sp2_kozuchow/51/Zasady_rekrutacji/