Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

DRODZY  RODZICE,

W sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie są dostępne:

  • druki zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły);
  • druki wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej (dla dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły).

 

Informujemy, że do rodzica należy wybór placówki, w której dziecko podejmie naukę.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/21 udzielane są w sekretariacie, bądź u pedagoga szkolnego.

Regulamin rekrutacji i wykaz ulic obejmujący rejon szkoły znajdują się w gablocie informacyjnej w Szkole Podstawowej  nr 2 oraz na stronie BIP szkoły.

Pliki do pobrania