Rady na bezpieczne ferie

16 stycznia szkolną świetlicę odwiedził  pan  Roman Krupa, ratownik medyczny pracujący w Szpitalu  w  Nowej  Soli. Rozmawiał z uczniami klasy 2c o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wyjaśnił na czym polega pomoc przedmedyczna, jak postępować  podczas  niesienia  pomocy i komunikować się ze służbami ratunkowymi, aby dotarły do poszkodowanych jak najszybciej. W związku  ze zbliżającymi się  feriami  zimowymi udzielił  kilku  cennych wskazówek na temat spędzania wolnego czasu w zimowe dni, tak  aby były udane i bezpieczne. Przypomniał o wybieraniu bezpiecznych miejsc do zabawy, konieczności informowania dorosłych z kim przebywają oraz nie wchodzeniu na zamarznięte zbiorniki wodne.

Agnieszka Szeliga