O Szkole

Szkoła powstała w 1959r. w wyniku podziału Publicznej Szkoły Powszechnej. Jej siedzibę przeniesiono do budynku przy ul. Szprotawskiej 2. Ze względu na dużą liczbę uczniów, utworzono dwie filie szkoły – w Podbrzeziu Górnym i Podbrzeziu Dolnym. W latach 1965-1967 młodsze klasy uczęszczały do budynku przy ul. Moniuszki. Stale zwiększająca się liczba uczniów, (w roku szkolnym 1959/60 uczniów było 491, a w 1966/67 już 600) i złe warunki lokalowe wymusiły na władzach konieczność wybudowania nowej szkoły. Zlokalizowano ją w pobliżu nowo powstałego osiedla mieszkaniowego przy ul 22 Lipca. Szkoła posiadała 14 klasopracowni, świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną, kuchnię, stołówkę i pomieszczenia administracyjne.
Zajęcia w nowym budynku rozpoczęto w 1967r. W następnym roku szkolnym dzieci uczyły się w 23 oddziałach, a do szkoły uczęszczało łącznie 724 uczniów. W roku szkolnym 1974/75 szkołę przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną z filialnymi punktami w Lasocinie, Solnikach i Sokołowie. Uczniów stale przybywało co zmusiło przeniesieni klas I-III do budynku przy ul. Słowackiego, gdzie dzieci uczyły się do 1991r. W połowie lat 80-tych szkoły filialne usamodzielniły się. Jednak nadal przyjmowano z okolicznych wiosek dzieci od klasy IV. W latach 1991-1994 uczniów klas I-III przeniesiono do budynku po byłej przyzakładowej Szkole Zawodowej. Od roku szkolnego 1994/95 wszystkie dzieci uczyły się na dwie zmiany.
We wrześniu 1999r. szkołę przekształcono z ośmioklasowej w sześcioklasową. We wrześniu 2000r. przy szkole utworzono oddział przedszkolny, lecz ze względu na małą liczbę dzieci, rok później oddział został zawieszony.