„Przyjaciele Zippiego”

25 maja zakończyły się zajęcia międzynarodowego program promocji zdrowia psychicznego pt.: „Przyjaciele Zippiego”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 1c z wychowawcą Moniką Szczepańską i grupa dzieci młodszych w ramach  zajęć świetlicowych prowadzona przez panią Dorotę Łyko. Podczas spotkań dzieci uczyły się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu, doskonaliły relacje z innymi ludźmi, uczyły się mówić o swoich uczuciach. Wzorem do postępowania stali się bohaterowie opowiadania, których przygody poznawali uczniowie na każdym spotkaniu, powstała także hodowla patyczaków. Podsumowanie zajęć miało formę pikniku, który ze względu na deszczową pogodę został przeniesiony do sali gimnastycznej. Dzieci przygotowały na ten dzień piękne korony. Każdy uczestnik programu przyniósł dla przyjaciół słodki poczęstunek. Były zabawy ze spadochronem, a na  koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.