PROGRAM „ SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA w porozumieniu z Lubuską Federacją Sportu rozpoczęły od 10 stycznia 2017 roku realizację programu „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” w którym uczestniczą uczniowie z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

            Celem programu jest stwarzanie warunków do  harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów oraz zachowań  prozdrowotnych, poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ruchowych uczniów, popularyzacja gier drużynowych, ukazanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego z dala od nałogów na jakie dzieci i młodzież są narażeni oraz wychowywanie ich poprzez sport.

            Znając potrzeby rozwojowe uczniów naszej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki jakimi dysponuje szkoła prowadzone są zajęcia z mini siatkówki, mini koszykówki, mini piłki ręcznej wymiarze 2 godzin tygodniowo, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W zajęciach SKS mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie, a ćwiczący najsystematyczniej będą mogli reprezentować szkołę w zawodach sportowych.

Mamy nadzieję, że program przyczyni się do rozwoju zainteresowań i uzdolnień ruchowych uczniów w naszej szkole, do popularyzacji gier  zespołowych oraz będzie alternatywą na ciekawszy  pełen  wrażeń  i zabawy sposób spędzenia przez nich czasu wolnego.

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

PONIEDZIAŁEK -13.30- 14.30

PIŁKA RĘCZNA – CHŁOPCY  – IV-VI

PONIEDZIAŁEK -14.30- 15.30

PIŁKA NOŻNA – DZIEWCZETA – IV-VI

CZWARTEK – 14.30 – 15.30

PIŁKA KOSZYKOWA – DZIEWCZĘTA – IV-VI

PIĄTEK – 14.30 – 15.30

PIŁKA RĘCZNA – CHLOPCY – IV-VI