Program Miej odwagę nie nadwagę!

Drodzy Rodzice

Z ogromną przyjemnością chcemy poinformować, że Państwa dzieci zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w ogólnopolskim PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM WCZESNEGO WYKRYWANIA NADWAGI
I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, który po raz pierwszy będzie organizowany na terenie powiatu nowosolskiego, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2018 – 2019.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, gdyż jest to świetna okazja dla dzieci, a także dla Państwa jak i całej rodziny na świadome wdrożenie zdrowych nawyków żywieniowych w życie codzienne. Program zapoczątkują badania przesiewowe dzieci, w oparciu o siatki centylowe. Podczas trwania projektu będziecie mogli Państwo bezpłatnie skorzystać z warsztatów oraz indywidualnych porad udzielanych przez specjalistów – dietetyków. Program w całości finansowany jest ze środków budżetu powiatu nowosolskiego.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody, na udział dziecka w programie (załącznik 1, akapit A) i dostarczenie dokumentu do sekretariatu szkoły. Szczegóły programu poniżej.

 Na Zdrowie Akademia Dietetyka

załącznik – zgoda dla rodziców

 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA – PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI

WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU NOWOSOLSKIEGO NA LATA 2018 – 2019

,,MIEJ ODWAGĘ, NIE NADWAGĘ”

Cel główny:

Badania antropometryczne w oparciu o siatki centylowe dzieci z powiatu nowosolskiego (rocznik 2007) oraz edukacja prozdrowotna dzieci i rodziców w zakresie prawidłowego odżywiania celem zapobiegania występowania nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych.

Cele szczegółowe:

 1. Zapoznanie uczestników z genezą powstawania otyłości u dzieci oraz jej skutkami w postaci m.in. chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 oraz chorób nowotworowych.
 2. Zwiększenie świadomości żywieniowej u uczestników, jakie nawyki żywieniowe sprzyjają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
 3. Zwrócenie uwagi na zwyczaje żywieniowe, które utrudniają utrzymanie odpowiedniej masy ciała.
 4. Zwiększenie świadomości z korzyści płynących ze stosowania diety urozmaiconej.
 5. Samodzielne ocenianie składu produktu przez uczestnika pod kątem zawartych w nich substancji odżywczych (świadomy konsument)
 6. Eliminacja z diety uczestników produktów wysokoprzetworzonych oraz szkodliwych dla zdrowia.
 7. Komponowanie pełnowartościowych posiłków w domu z ogólnodostępnych produktów.

Oczekiwane efekty:

 1. Zwiększenie świadomości żywieniowej u uczestników (dzieci i rodziców)
 2. Dieta stosowana przez uczestników uboga w produkty wysokoprzetworzone.
 3. Samodzielny,  odpowiedni dobór produktów w diecie uczestników.
 4. Samodzielność komponowania pełnowartościowych posiłków.

Mierniki efektywności:

 1. Zmiana zachowań zdrowotnych i żywieniowych dzieci (badania ankietowe)
 2. Wzrost liczby rodziców z wiedzą z zakresu zdrowego żywienia przedstawioną podczas trwania programu (badanie ankietowe)
 3. Badania antropometryczne (ocena wskaźnika BMI uczestników) wykonane po zastosowaniu się do zaleceń dietetycznych ustalonych przez poradnię podczas indywidualnych konsultacji w formie profesjonalnej porady dietetycznej ( czas orientacyjny – 3 miesiące od przekazania zaleceń)
 4. Powtórne wykonanie badań antropometrycznych u dzieci objętych programem prozdrowotnym po 6-miesiącach oraz po roku od momentu wykonania pierwszego pomiaru w oparciu o siatki centylowe.

Adresaci programu:

W powiecie nowosolskim liczba dzieci objętych programem szacowana jest na około 800 osób – uczestnikami jest młodzież z rocznika 2007. Obejmuje ona także rodziców dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych, którzy wyrazili uprzednio chęć uczestnictwa. Kryterium wyboru uczestników uwzględniało wskaźnik BMI ich dzieci, a w szczególnym stopniu skupiono uwagę na rodziców dzieci otyłych.

Tryb zaproszenia wygląda następująco:

– wizytka dietetyka w placówce szkolnej w celu wyrażenia zgody na wzięcie udziału w programie profilaktycznym przez rodziców dzieci z rocznika 2007 (dostarczenie karty udziału dziecka w programie)

Miejsce wykonania pomiarów:

– zaproszenie dzieci do gabinetu pielęgniarki szkolnej i obliczenie wskaźnika BMI, selekcja dzieci z nadwagą lub otyłością,

– możliwość wizyty u dietetyka w poradni ,,Na Zdrowie” mieszczącej się w Nowej Soli przy ulicy Pocztowej 10
– wizyta dietetyka na zebraniu z rodzicami,
– przedstawienie problemu otyłości oraz zobrazowanie jakie korzystne efekty dla zdrowia dzieci może przynieść udział w programie ich rodziców,
– zaproszenie rodziców wybranych w ten sposób dzieci do udziału w programie ,,Miej odwagę, nie nadwagę”

Organizacja programu:

 1. Cykl zajęć dla dzieci i rodziców (warsztaty i indywidualne porady dietetyczne) z dietetykiem poruszających temat zdrowego żywienia dzieci, a w szczególności edukacji w zakresie unikania produktów wysokoprzetworzonych, bogatych w cukry proste, substancje słodzące oraz tłuszcze trans:
 2. a) Cykl zajęć obejmuje:

I „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – Wprowadzenie do tematu zdrowego żywienia

II ,,Słodka trucizna” – Przedstawienie w/w substancji szkodliwych oraz ich wpływu na zdrowie i rozwój dzieci

III „Oceniaj produkt po okładce” – Instruktaż wybierania produktów zawierających cenne wartości odżywcze dla organizmu dzieci oraz unikania tych zawierających szkodliwe substancje (konserwanty, substancje słodzące)

IV „Zrób to sam” – komponowanie zbilansowanych posiłków, złożonych z powszechnie dostępnych i niedrogich składników

 

Czas realizacji programu: Cztery cykliczne spotkania w różnych placówkach szkolnaych

(średnio co 3 miesiące), każde trwające 1 – 2 godziny lekcyjne.

 1. Indywidualne porady dietetyczne (około 600) mające na celu wdrożenie zdrowych postaw żywieniowych w życiu codziennym.
 2. Powtórne wykonanie badań antropometrycznych u dzieci objętych programem prozdrowotnym po 6-miesiącach oraz po roku od momentu wykonania pierwszego pomiaru w oparciu o siatki centylowe. Pomiary będą wykonywane w gabinecie ,,Na Zdrowie” przy ulicy Pocztowej 10 lub w gabinetach pielęgniarskich w placówkach, do których uczęszczają dzieci.