„Profilaktyka w naszej szkole”

Dnia 22 listopada br. odbyły się spotkania profilaktyczne z uczniami naszej szkoły, prowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowej Soli, tj. p. Magdalenę Karpińską i p. Mariolą Poźniak. Tematyką spotkań z uczniami klas piątych i szóstych były zagrożenia, jakie stanowią wyroby tytoniowe. Uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w spotkaniu, związanym z omówieniem skutków zażywania dopalaczy.  Prelekcje te są jednym z wielu działań profilaktycznych organizowanych i podejmowanych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki.

Magdalena Łozyniak