Podziękowania

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W KOŻUCHOWIE

SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM UCZNIOM, RODZICOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY
ZA ZAANGAŻOWANIE W PRZYGOTOWANIE DNI KOŻUCHOWA ORAZ AKTYWNY UDZIAŁ
W WARSZTATACH RZEMIOSŁ DAWNYCH,
W KOROWODZIE RYCERSKIM ORAZ
W NIEDZIELNYCH WYSTĘPACH UCZNIÓW

W DNIACH 27- 29 MAJA 2016R.