Pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych

Sprawozdanie z pobytu w Domu Wczasów  Dziecięcych we Wroniawach uczniów klasy III a i III b SPnr2 w Kożuchowie

Uczniowie klas trzecich przebywali na zielonej szkole we Wroniawach w dniach 10-13 października 2016 roku. W czasie pobytu dzieci  miały możliwość integrowania się, obcowania z sobą poza murami szkoły, a także poznania rówieśników z Wrocławia. Uczestniczyły w różnorodnych zajęciach terenowych,  zabawach dydaktycznych, turniejach sportowych, grach zespołowych. Wzięły również udział w festiwalu piosenki karaoke oraz konkursie plastycznym i historycznym. Przyjemnych wrażeń dostarczały dyskoteki. Zorganizowano  dla nich wycieczkę do Wolsztyna, podczas której zwiedziły Skansen Budownictwa Ludowego oraz miały możliwość zobaczenia jednych z najstarszych w Europie lokomotyw. Zwiedziły także Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Atrakcją dla nich był również sam pałac we Wroniawach, w którym mieszkały. Poznały tajniki jego historii.  Przeżyciem dla nich było również wspólne spożywanie smacznych posiłków przy stole. Do utrzymania porządku w pokojach motywował je konkurs czystości. Ogromne było zaangażowanie dzieci i uczestniczenie w licznych konkursach, czego dowodem są przywiezione dyplomy.

Dom Wczasów Dziecięcych należy do  „Szkół promujących Zdrowie”, dlatego też pedagodzy podejmują zwiększone działania i realizują cele przyjęte przez Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Podczas zajęć podejmowane były tematy dotyczące zachowań pro-ekologicznych.