PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić.

W naszej szkole pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy w czwartek 21  marca.

Na ten dzień  każda klasa podzieliła się na trzy grupy: matematyczną, przyrodniczą i techniczną. Na sali gimnastycznej odbyło się święto tych trzech przedmiotów – konkurs klas zorganizowany przez nauczycielki matematyki: K. Mierzwińską, M. Charęzę, M. Mioduszewską i nauczyciela przyrody T. Krzyżanowskiego.

Zwycięzcami konkursu zostali:

1 miejsce – klasa 6b,

2 miejsce- klasa 4a,

3 miejsce – klasa 7b.

Przedstawiciele ORU  od rana liczyli również ilość uczniów przebranych w każdej klasie. Najliczniej przebraną klasą, bo w całości okazała się klasa 2b. Zaraz za nią były klasy 4b i 4c.

Zwycięskie klasy dostały słodkie nagrody i Niepytajkę.

Ciężki orzech do zgryzienia miało jury oceniające przepiękne ekologiczne marzanny. Po długich obradach udało wytypować się zwycięzców, którym zostały wręczone dyplomy i słodkie nagrody.

W kategorii klas I-III:

1 miejsce – Zuzia Sobolewska z klasy 2b,

2 miejsce- Emilia Stanisławska z klasy 1b,

3 miejsce- Zosia Olszówka z klasy 3a,

wyróżnienie-Jagoda Lentz z klasy 2b.

W kategorii klas IV-VIII:

1 miejsce -Adam Stanisławski z klasy 4c,

2 miejsce- Ignacy Jagasek, Julian Ambroż z klasy 5a,

3miejsce- Tomasz Krzysztofik z klasy 4a,

wyróżnienie – Nikola Poznańska, Martyna Kurzawa, Alicja Bugiera, Julia Pikulska z klasy 6b

Po wręczeniu nagród i dyplomów odbył się wiosenny pokaz mody przygotowany przez panią Dorotę Łyko.

Na koniec wszyscy udali się przed szkołę w celu pożegnania zimy poprzez spalenie wykonanych przez uczniów marzann.

Marta Charęza – opiekun ORU