Pierwszoklasiści czytelnikami biblioteki szkolnej

Dnia 26.02.2020 w naszej szkole odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.

Uczniowie klasy 1a i 1b obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 5b i 3b, a następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie w obecność p. wicedyrektor Bożeny Sobolewskiej, że zawsze będą szanować książki. Po przyrzeczeniu pierwszoklasiści otrzymali zakładki do książek wykonane przez uczniów klas 3. Następnie zostali zapoznani z zasadami wypożyczania książek oraz jak należy o nie dbać.

Barbara Chmiel