Pielęgniarka online

23 listopada uczniowie z klasy 3a i 3b spotkali się ze szkolną pielęgniarką panią Magdaleną Durys. Odbyły się nietypowe zajęcia profilaktyczne. Korzystając z platformy Microsoft pani pielęgniarka przekazała im najważniejsze informacje na temat budowy ucha, prawidłowej pielęgnacji i ochrony przed chorobami. Usłyszeli, że ucho jest narządem dzięki, któremu nie tylko słyszymy, ale także utrzymujemy równowagę ciała.

W dalszej kolejności odpowiadała na liczne pytania przygotowane do wywiadu przez dzieci. Okazało się, że nie wszystkie dźwięki są bezpieczne dla uszu. Bardzo głośne mogą powodować ból, a  nawet uszkodzić słuch. W sytuacji kłopotów ze słuchem najlepiej udać się do lekarza laryngologa.

Należy więc właściwie dbać o uszy, aby ważny dla organizmu człowieka narząd zmysłu jakim jest słuch był ciągle sprawny.

M. Szczepańska i B. Zegzuła