Pasownie na Czytelnika

Miniony piątek obfitował w wiele wydarzeń. Uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na Czytelnika. Pani Barbara Chmiel- nauczyciel bibliotekarz, przygotowała zagadki związane z bajkami, prośbę książeczek do dzieci o szanowaniu ich, by służyły jak najdłużej oraz tekst ślubowania. Jako pamiątkę uczniowie otrzymali książeczki z alfabetem oraz plakat.

Uroczystego pasowania dokonała wicedyrektor pani Bożena Sobolewska.

Od tego dnia uczniowie mogą sami wypożyczać książki. Niektórzy już bardzo zaprzyjaźnili się z biblioteką.

Monika Szczepańska

Barbara Zegzuła