Pasowanie na czytelnika

Dnia 28 kwietnia uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Na początku pierwszoklasiści zostali zapoznani z regułami obowiązującymi w bibliotece. Później dowiedzieli się jakie ciekawe książki i czasopisma są do ich dyspozycji. Wysłuchali również skarg bardzo zniszczonej książki i obiecali, że będą szanowali wszystkie książki. Na zakończenie wizyty w bibliotece najmłodsi złożyli ślubowanie i obiecali Królowej Książek, że będą przestrzegali obowiązujących w tym miejscu zasad. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Aby upamiętnić ten moment wszyscy uczniowie otrzymali zakładki do książek.

Mamy nadzieją, że Królowa Książek będzie zadowolona, bo uczniowie zamiast zaginać kartki będą używali zakładki.

Anna Tymczak

Anna Szustakowska