Pasowanie na czytelnika

W poniedziałek uczniowie klasy pierwszej zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej.Pasowanie rozpoczęło się od zapoznania pierwszoklasistów  z regułami obowiązującymi w bibliotece. Dzieci dowiedziały się także, że można tutaj nie tylko wypożyczać książki, ale również skorzystać ze słowników, encyklopedii i atlasów. To oczywiście w przyszłości, bo na razie muszą poznać wszystkie literki, żeby móc samodzielnie czytać. Następnie uczniowie wysłuchali skarg bardzo zniszczonej książeczki i obiecali, że będą szanowali wszystkie książki. Później najmłodsi złożyli ślubowanie i obiecali Królowej Książek, że będą przestrzegali obowiązujących w tym miejscu zasad.  Aby upamiętnić ten moment wszyscy uczniowie otrzymali zakładki do książek, a na pamiątkowym dyplomie zapisano tekst przyrzeczenia  oraz obowiązki czytelnika. Pierwszoklasiści otrzymali również listy dla swoich rodziców  informujące o tym, jak ważne jest czytanie dzieciom książek od najmłodszych lat.Na zakończenie każde dziecko wypożyczyło sobie książeczkę do samodzielnego czytania.