OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

Dnia 27 lutego 2019 roku odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z klas 4-8, którzy rozwiązywali test w dwóch kategoriach wiekowych. Po sprawdzeniu testu przez strażaków do gminnego turnieju przeszli następujący uczniowie:

Grupa I

  1. Nadia Kąkol z klasy 4A
  2. Emil Malczyk z klasy 5A
  3. Wojciech Ozgowicz z klasy 5A

Grupa II

  1. Karol Walczak z klasy 7B
  2. Kacper Dziuk z klasy 8A
  3. Marek Jakóbczak z klasy 7B

Uczniowie wyżej wymienieni reprezentowali naszą szkołę na gminnym OTWP dnia 1 marca 2019 roku.

Bożena Heluszka