Ogłoszenie – Quest

DRODZY UCZNIOWIE
I RODZICE

Z POWODU NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW POGODOWYCH

QUEST ZAPLANOWANY NA 21 MARCA ZOSTAJE PRZENIESIONY

NA INNY, CIEPLEJSZY DZIEŃ.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Gaczyńska